Informatie

Informatie over elektra

Aardlek schakelaar elektra informatieOp deze pagina vindt u belangrijke informatie over elektra installaties.

Laat werkzaamheden aan elektrische installaties over aan een installateur.
Laat de installatie regelmatig controleren door een erkend elektra installateur.
Vaak kunt u aan een sticker op de installatie zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
Laat een installatie van voor 1975 voorzien van een IΔn 30mA aardlekschakelaar.
Installaties van na 1975 beschikken hier al over.
In installaties na 1996 en sinds 1 september 2005 is het zelfs verplicht, om in woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven na deze datum, alle eindgroepen in de groepenkast verdeeld achter twee aardlekschakelaars van IΔn 30 mA te plaatsen (bij meer dan twee eindgroepen).

Aardlekschakelaar elektra informatieTest de aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd.
Na indrukken van de testknop ‘T’ moet de installatie direct automatisch worden uitgeschakeld.
Gebeurt dit niet, waarschuw dan onmiddellijk uw installateur.
Een volledige handleiding voor gebruik van aardlekschakelaar of aardlekautomaat moet bij uw stoppenkast hangen.

steker wandcontactdoos elektraWaarschuw een installateur als toestellen, kranen of andere metalen delen ‘onder stroom staan’. U voelt dan een elektrische schok bij aanraking.
Dat kan heel gevaarlijk zijn, vooral voor kleine kinderen.
Trek direct de stekker uit het stopcontact.
Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.

Vrijwel alle elektrische toestellen produceren warmte.
Ventilatie is daarom van belang.
Sluit dus nooit ventilatieopeningen af en zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.

Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte als waar u het toestel gebruikt.
Dus geen toestel in de badkamer gebruiken en (met behulp van een verlengsnoer) aansluiten op een stopcontact in de slaapkamer.
Als een stekker niet past in een stopcontact, is dat gedaan voor uw veiligheid.
Gebruik geen trucs om de stekker toch passend te maken.

smeltveiligheid elektra informatie‘Repareer’ nooit een smeltveiligheid (‘stop’).
Hierdoor worden noodzakelijke beschermingsmaatregelen tenietgedaan.

Werk nooit aan een installatie als er spanning op staat.
Zet toestellen eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact.

Als men in een woning wandcontactdozen gaat bijvoegen, dient dit te gebeuren volgens de normen van het energiebedrijf.
Alle wandcontactdozen moeten uitgevoerd worden met randaarde en moeten achter de aardlekschakelaar geplaatst worden.
Een vuistregel daarvoor is: Totaal van de groep mag niet boven de 2200 Watt uitkomen.
In de praktijk zijn dit 11 dubbele stopcontacten.

Bij de aanschaf van een nieuwe keuken moet niet worden vergeten dat in bijna alle gevallen de nieuwe apparatuur op stroom werkt.
Deze stroom is vaak niet aanwezig of zit op de verkeerde plaats.
Voor apparaten met een vermogen hoger of gelijk aan 2000W moet altijd een aparte groep worden gemaakt.
Let op bij het aansluiten dat de aansluitingen van de apparaten niet achter het apparaat worden geplaatst, met als gevolg dat men er niet meer bij kan voor eventuele reparaties.
Onder aan de keuken zit vaak een plint. Deze is uitneembaar.
Dit is een mooie plek om de wandcontactdozen te plaatsen voor bijvoorbeeld de oven, vaatwasser en de kookplaat.
Indien men deze apparatuur uitbreidt, dient ook de meterkast uitgebreid worden.

Per 1 september 2005 is in Nederland een hoofdschakelaar verplicht geworden.
Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Meterkast

meterkast sticker elektra informatieBij het uitbreiden van de meterkast moet men rekening houden met de normen van het energiebedrijf.
Alles achter aardlekschakelaars tot een maximum van vier groepen.
Dit betekent dus dat je bij bijvoorbeeld acht groepen, twee aardlekschakelaars nodig hebt.
Bij meer dan twee aardlekschakelaars moet een hoofdschakelaar erbij geplaatst worden.
Elke meterkast wordt volgens de norm op dezelfde manier ingericht, zodat de leidingen, kabels, meters en zekeringkasten voor gas, water, elektra en communicatie elkaar niet in de weg zitten.

Badkamer

In de badkamer is sprake van een verhoogd risico wanneer aanraakbare delen onder spanning staan.badkamer schema elektra Technische tekening badkamer
De lage weerstand van de vochtige huid en het aanwezige water leidt tot een grote, mogelijk dodelijke stroom door het lichaam.
Het spreekt voor zich dat elektrische installaties in de badruimte daarom aan een aantal bijzondere voorwaarden moeten voldoen.
Zo is het verplicht om potentiaalvereffening toe te passen en alle vreemde geleidende delen in een badkamer te verbinden met een vereffeningsleiding, die weer is verbonden met de aardrail.
Vreemde geleidende delen zijn een metalen douchebak of badkuip, de waterleidingen, de leidingen voor de mechanische ventilatiekanalen en de metalen delen van verlichtingsarmaturen.
Ook rvs-wastafels en toiletpotten, metalen afvoerleidingen en constructiedelen kunnen in bepaalde situaties vreemde geleidende delen zijn.
In de badkamer treft men steeds meer sfeerverlichting aan.
Hoogspanning Hierbij kan men denken aan een TL 220Volt als verlichting bij de instap van het bad.
Of schemerlampjes in de badkamer.
Als dit niet goed wordt gemonteerd kan het levensgevaarlijke situaties opleveren.elektra informatie
Indien men sfeerverlichting wil aanmaken, moet men 12Volt halogeen gebruiken.
De trafo dient uit de zone van het bad geplaatst worden.
Dit kan bijvoorbeeld onder het bad of in de kamer ernaast.
Waar ook aan gedacht moet worden, is dat de trafo zo geplaatst moet worden dat men er nog bij kan in geval van reparatie.

Share Button

Reacties zijn gesloten.